Základné informácie

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu

V. PIEŠŤANSKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ A BALNEOLOGICKÉ DNI, ktorú organizačne zabezpečuje I.D.L. Company

www.idl.sk - na tejto stránke nájdete ďalšie informácie. Telefónny kontakt: +421 918 569 890


Podrobnejšie a aktuálne informácie sú k dispozícii tu: web stránka konferencie na www.idl.sk


PREDBEŽNÝ PROGRAM KONFERENCIE (30.9.2021): ODBORNÝ PROGRAM

POKYNY PRE AUTOROV:
Posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác je 20.9.2021. Abstrakty je možné prihlásiť výlučne elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.idl.sk alebo www.piestanskedni.sk.

Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
Dekan Fakulty Zdravotní­ckych vied UCM
PRÍHOVOR PREZIDENTA KONGRESU

PhDr. Eva Vaská, PhD., MHA
Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre fyzioterapiu