Základné informácie

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu

PIEŠŤANSKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ A BALNEOLOGICKÉ DNI

pri príležitosti

20. výročia založenia UCM v Trnave
10. ročníka Svetového dňa fyzioterapie (8. september)

Kongresový jazyk: slovenčina čeština angličtina

Konečný termín prihlasovania prednášok/posterov: 11. september 2017

Martina LUBYOVÁ, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
dr. h. c. doc. Ing. Jozef MATÚŠ, CSc., mim. prof., rektor UCM
Miloš TAMAJKA, M.B.A., primátor mesta Piešťany

Fyzioterapia a balneoterapia:
- poruchy pohybového aparátu
- vertebrogénne ochorenia
- reumatické ochorenia s dôrazom na osteoartrózu
- posttraumatické stavy a športová medicína
- neuromuskulárne ochorenia
Ergoterapia a možnosti jej využitia
Podpora pohybovej aktivity obyvateľstva
Využitie pomôcok v rehabilitácii (robotika, mechanické pomôcky, taping a iné)
Varia

Predsedníctvo:
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH, IFBLR UCM v Trnave
MUDr. Rastislav Gašpar, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Mgr. Barbora Koštialová, Slovenská komora fyzioterapeutov

Členovia:
MUDr. Jozef Haring, PhD.
PhDr. Eva Vaská, MPH
PaedDr. Silvia Horváthová, MBA
PhDr. Anna Plačková, PhD.
doc. PhDr. Mgr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
doc. PhDr. Viera Hulková, PhD.
MUDr. Oľga Boldišová
PhDr. Darina Chudá
PhDr. Mária Marková, PhD.
Mgr. Eva Ďurinová
Mgr. Michaela Šimonová
Mgr. Ingrid Zambojová
PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD., MPH
Mgr. Patrícia Shtin Baňárová
Mgr. Jana Koišová, PhD.
PhDr. Denis Marko, PhD., MBA, LL.M
Mgr. Ingrid Vidová, MBA
PhDr. Andrea Pristachová, MBA
Mgr. Monika Pápežová
Mgr. Vanesa Bacúšanová
Mgr. Eva Miháliková
JUDr. Viktor Hromada, MBA
PhDr. Tatiana Blahútová, MBA
Nikoleta Uherčíková
PhDr. Soňa Svetlíková
MUDr. Ján MAŠÁN, PhD., traumatológ, Piešťany

Predsedníctvo:
prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc., ČVUT v Praze
doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof. , LF UPJŠ v Košiciach
Sarah Bazin, OBE FCSP, predsedkyňa, European Region of the World Confederation for Physical Therapy, Brusel

Vedecký sekretár:
PeadDr. Ľubica Varečková, IFBLR UCM v Trnave

Členovia:
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., Piešťany
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc., LF UK v Bratislave
prof. MUDr. Anton Gúth, CSc., IFBLR UCM v Trnave, Piešťany
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD., NÚRCH Piešťany
PhDr. Elena Žiaková, PhD., SZU Bratislava

Témy
Fyzioterapia a balneoterapia:
- poruchy pohybového aparátu
- vertebrogénne ochorenia
- reumatické ochorenia s dôrazom na osteoartrózu
- posttraumatické stavy a športová medicína
- neuromuskulárne ochorenia
Ergoterapia a možnosti jej využitia
Podpora pohybovej aktivity obyvateľstva
Využitie pomôcok v rehabilitácii (robotika, mechanické pomôcky, taping a iné)
Varia
Vyžiadané prednášky

prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc., ČVUT v Praze
prof. MUDr. Ivan DYLEVSKÝ, DrSc., ČVUT v Praze
prof. Pál GÉHER, MD, PhD., Semmelweis Egyetem, Budapešť
prof. MUDr. Jozef ROVENSKÝ, DrSc., Piešťany
prof. MUDr. Štefan GALBAVÝ, DrSc., LFUK
prof. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD., NÚRCH
prof. MUDr. Bruno RUDINSKÝ, CSc., FNsP Nové Zámky
doc. RNDr. Mgr. Róbert OCHABA, PhD., Ústav verejného zdravotníctva SR
doc. MUDr. Branislav DELEJ, PhD., MPH, telovýchovné lekárstvo, Bratislava
MUDr. Eugen RAŠEV, Ph.D., Nemecká spolková republika
MUDr. Ivan BURAN, PhD., neurológ, Bratislava
Mgr. Marián JENDRICHOVSKÝ, PhD., Stará Ľubovňa
PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD., Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Mgr. Romana HOLAŇOVÁ, Sanatoria Klimkovice
PhDr. Magdaléna HAGOVSKÁ, PhD., Klinika fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie LF UPJŠ, Košice
PhDr. Michaela KOTRBANCOVÁ, Žilina
MUDr. Jozef HUDEC, PhD., Kováčová
MUDr. Jozef BEŇAČKA, PhD., Piešťany
MUDr. Ján MAŠÁN, PhD., traumatológ, Piešťany
MUDr. František HORN, PhD., Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava
MUDr. Ján LIDAJ, Kúpele Smrdáky
doc. MUDr. Juraj FILLO, PhD., Univerzitná nemocnica Bratislava
Mgr. Alice HANÁČKOVÁ, Redpoint Clinic, CZ, Hradec Králové