Základné informácie

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu

PIEŠŤANSKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ A BALNEOLOGICKÉ DNI
a
12. DNI FYZIOTERAPEUTOV SLOVENSKA

Kongresový jazyk: slovenčina čeština angličtina poľština

Konečný termín prihlasovania prednášok: 7. september 2020

prof. Ing. Roman BOČA, DrSc., rektor UCM v Trnave
Mgr. Jozef VISKUPIČ, predseda Trnavského samosprávneho kraja
Mgr. Peter JANČOVIČ, PhD., primátor mesta Piešťany

Telemedicína a telerehabilitácia
Respiračná fyzioterapia
Robotika vo fyzioterapii
Štandardné postupy vo fyzioterapii
Fyzioterapia v pediatrii
Bolesť
Balneológia
Varia

MUDr. Juraj ŠTOFKO, PhD., riaditeľ IFBLR UCM v Trnave

doc. PhDr. Elena ŹIAKOVÁ, PhD. IFBLR UCM v Trnave

Predseda:
Prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc., ČVUT v Praze

Členovia:
prof. MUDr. Štefan DURDÍK, PhD., Bratislava
Dr. h. c. prof. Štefan GALBAVÝ, DrSc., IFBLR UCM v Trnave
Prof. MUDr. Ľudovít GAŠPAR, PhD., IFBLR UCM v Trnave
Prof. MUDr. Marcela GRÜNEROVÁ LIPPERTOVÁ, PhD., Praha
Prof. PhDr. Mariusz Z. JĘDRZEJKO, PhD., Radom, Poľsko
Prof. MUDr. Branislav KOLLÁR, PhD., Bratislava
Prof. MUDr. Jaroslav KRESÁNEK, PhD., Bratislava
Prof. Lela MASKHULIA, MD, PhD., Tbilisi, Gruzínsko
Ass.Prof. PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD., Piešťany
PhDr. Miriam IŠTOŇOVÁ, PhD., MPH, Košice
Mgr. Kateřina MACHÁČKOVÁ, PhD., Hrabyně
PhDr. Mariola MEDRYCKA, PhD.
PhDr. Nina SLÁDEKOVÁ, PhD., Piešťany
MUDr. Michaela TOMANOVÁ, PhD., Praha

Členovia:
Mgr. Vanesa BACÚŠANOVÁ
MUDr. Oľga BOLDIŠOVÁ
Mgr. Eva ĎURINOVÁ
Mgr. PhDr. Lenka JÁNOŠÍKOVÁ, PhD.
Mgr. Jana KOIŠOVÁ, PhD.
PhDr. Monika LABUDOVÁ
PhDr. Bibiana MACHÁČKOVÁ
PhDr. Mária MARKOVÁ, PhD.
MUDr. Ján MAŠÁN, PhD.
PhDr. Mariola MEDRYCKA, PhD.
Mgr. Eva MIHÁLIKOVÁ
Mgr. Monika PÁPEŽOVÁ
PhDr. Anna PLAČKOVÁ, PhD.
PhDr. Andrea PRISTACHOVÁ, MBA
PaedDr. Iveta PETRÍKOVÁ ROSINOVÁ, PhD., MPH
PhDr. Nina SLÁDEKOVÁ, PhD.
PhDr. Jana STANOVÁ
Mgr. Michaela ŠIMONOVÁ
PhDr. Eva VASKÁ, MPH
Mgr. Ingrid VIDOVÁ, MBA
RNDr. Katarína VULGANOVÁ
Mgr. Ingrid ZAMBOJOVÁ

VYŽADANÍ PREDNÁŠATELIA

Prof. MUDr. Ivan DYLEVSKÝ, DrSc., Kladno
PaedDr. Adelaida FÁBIANOVÁ, Piešťany
Giorgio FERRIERO, MD, PhD., Lissone, Taliansko
prof. MUDr. Ľudovít GAŠPAR, CSc., Piešťany
Prof. MUDr. Marcela GRÜNEROVÁ LIPPERTOVÁ, PhD., MSc, Praha
Doc. PhDr. Magdaléna HAGOVSKÁ, PhD., Košice
Mgr. Romana HOLAŇOVÁ, Klimkovice
Prof. RNDr. Miroslav JANURA, Dr., Olomouc
Prof. PhDr. Mariusz Z. JĘDRZEJKO, PhD., Radom, Poľsko
MUDr. Andrej KLEPANEC, PhD., Trnava
Prof. Lela MASKHULIA, MD, PhD., Tbilisi, Gruzínsko
Mariola MEDRYCKA, PhD., Radom, Poľsko
Prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, PhD., Kladno
Mgr. Jakub PĚTIOKÝ, MBA, Dis, Kladruby
MUDr. Eugen RAŠEV, Ph.D., Schweinfurt, Nemecko
MUDr. Michaela TOMANOVÁ, PhD., MBA, Praha
MUDr. Jan VACEK, PhD., Praha
Doc. MUDr. VAŇÁSKOVÁ, PhD., Hradec Králové
Doc. MUDr. Ivan VAŘEKA, Ph.D., Hradec Králové
Prof. Mgr Erika ZEMKOVÁ, PhD., Bratislava
Doc. PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD., Piešťany