Základné informácie

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu

PIEŠŤANSKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ A BALNEOLOGICKÉ DNI

Kongresový jazyk: slovenčina čeština angličtina

Konečný termín prihlasovania prednášok/posterov: 9. september 2019

Martina LUBYOVÁ, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
Andrea KALAVSKÁ, ministerka zdravotníctva SR
prof. Ing. Roman BOČA, DrSc., rektor UCM v Trnave
Mgr. Jozef VISKUPIČ, predseda Trnavského samosprávneho kraja
Mgr. Peter JANČOVIČ, PhD., primátor mesta Piešťany

Poruchy svalového tonusu
Sclerosis multiplex
Parkinsonizmus
Poruchy kognitívnych funkcií
Balneológia
Varia

MUDr. Juraj ŠTOFKO, PhD., riaditeľ IFBLR UCM v Trnave

MUDr. Jozef HARING, PhD., IFBLR UCM v Trnave

Predseda:
prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc., ČVUT v Praze

Členovia:
doc. PhDr. Andrea BOTÍKOVÁ, PhD., TU v Trnave
prof. MUDr. Štefan DURDÍK, PhD., LF UK v Bratislave
Dr. h. c. prof. Štefan GALBAVÝ, DrSc., IFBLR UCM v Trnave
prof. MUDr. Ľudovít GAŠPAR, PhD., IFBLR UCM v Trnave
prof. MUDr. Anton GÚTH, CSc., IFBLR UCM v Trnave
prof. MUDr. Branislav KOLLÁR, PhD., LF UK v Bratislave
doc. MUDr. Jozef LUKÁČ, PhD., IFBLR UCM v Trnave
doc. MUDr. Zuzana POPRACOVÁ, PhD., IFBLR UCM v Trnave
prof. MUDr. Jozef ROVENSKÝ, DrSc., IFBLR UCM v Trnave
doc. MUDr. Jana SLOBODNÍKOVÁ, CSc., TU v Trnave
doc. PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD., IFBLR UCM v Trnave

Členovia:
Mgr. Vanesa BACÚŠANOVÁ
Mgr. Patrícia SHTIN BAŇÁROVÁ
MUDr. Oľga BOLDIŠOVÁ
Mgr. Eva ĎURINOVÁ
RNDr. Jana JÁNOŠÍKOVÁ, PhD.
Mgr. Jana KOIŠOVÁ, PhD.
PhDr. Mária MARKOVÁ, PhD.
MUDr. Ján MAŠÁN, PhD.
Mgr. Eva MIHÁLIKOVÁ
Mgr. Monika PÁPEŽOVÁ
PhDr. Anna PLAČKOVÁ, PhD.
PhDr. Andrea PRISTACHOVÁ, MBA
PaedDr. Iveta PETRÍKOVÁ ROSINOVÁ, PhD., MPH
Mgr. Simona REKEMOVÁ
Mgr. Michaela ŠIMONOVÁ
PhDr. Eva VASKÁ, MPH
Mgr. Ingrid VIDOVÁ, MBA
RNDr. Katarína VULGANOVÁ
Mgr. Ingrid ZAMBOJOVÁ

Témy
Poruchy svalového tonusu
Sclerosis multiplex
Parkinsonizmus
Poruchy kognitívnych funkcií
Balneológia
Varia
Vyžiadané prednášky

MUDr. Jozef BEŇAČKA, PhD., Piešťany
doc. MUDr. Branislav DELEJ, PhD., MPH, Bratislava
prof. MUDr. Ivan DYLEVSKÝ, DrSc., Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze
Giorgio FERRIERO, MD, PhD., Lissone, Taliansko
Prim. Dr. Gerhard FÜRST, Stolzalpe, Rakúsko
prof. MUDr. Štefan GALBAVÝ, DrSc., Lekárska fakulta UK, Bratislava
doc. Karin GMITTEROVÁ, PhD., Lekárska fakulta UK v Bratislava
prof. MUDr. Anton GÚTH, CSc., Bratislava
Mgr. Romana HOLAŇOVÁ, Sanatoria Klimkovice
Mgr. Marián JENDRICHOVSKÝ, PhD., Stará Ľubovňa
MUDr. Andrej KLEPANEC, PhD., Fakultná nemocnica Trnava
PhDr. Michaela KOTRBANCOVÁ, Žilina
MUDr. Ján MAŠÁN, PhD., Piešťany
prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc., Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze
MUDr. Eugen RAŠEV, Ph.D., Schweinfurt, Nemecko
MVDr. Bc. Veronika STRAKOVÁ, Bratislava
doc. MUDr. VAŇÁSKOVÁ, PhD., Fakultní nemocnice Hradec Králové
doc. MUDr. Ivan VAŘEKA, Ph.D., Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. Mgr. Erika ZEMKOVÁ, PhD., Fakulta telesnej výchovy a športu, UK Bratislava
doc. PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD., Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava