Basic information

We invite you to

5th Conference on Physiotherapy and Balneology in Piešťany

12. dni fyzioterapeutov

Congress languages: Slovak (SKK) Czech (CZE) Polish (POL) English (ENG)

Deadline for presentation submission: 7th September 2020

Roman BOČA, Rector (President) of the University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava
Jozef VISKUPIČ,, President of Trnava Self-Governing Region
Peter JANKOVIČ, Mayor of Piešťany

Telemedicine and Telerehabilitation
Respiratory Physiotherapy
Robotics in Physiotherapy
Guidelines in Physiotherapy
Physiotherapy in Pediatrics
Pain
Balneology
Varia

MUDr. Juraj ŠTOFKO, PhD., director of the IFBLR UCM in Trnava

Ass.Prof. MUDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD., Piešťany

Chairman:
Prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc.

Members:
Prof. MUDr. ťefan DURDÍK, PhD., Bratislava, SVK
Prof. MUDr. Štefan GALBAVÝ, DrSc., Piešťany, SVK
Prof. MUDr. Ľudovít GAŠPAR, CSc., Piešťany, SVK
Prof. MUDr. Marcela GRÜNEROVÁ LIPPERTOVÁ, PhD., MSc., Prague, CZE
Prof. PhDr. Mariusz Z. JĘDRZEJKO, PhD., Radom, Poland, POL
Prof. MUDr. Branislav KOLLÁR, PhD., Bratislava, SVK
Prof. MUDr. Jaroslav KRESÁNEK, PhD., Bratislava, SVK
Prof. Lela MASKHULIA, MD, PhD., Tbilisi, GEO
Ass.Prof. PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD., Piešťany, SVK
PhDr. Miriam IŠTOŇOVÁ, PhD., MPH, Košice, SVK
Mgr. Kateřina MACHÁČKOVÁ, PhD., Hrabyně, CZE
PhDr. Nina SLÁDEKOVÁ, PhD., Piešťany, SVK
MUDr. Michaela TOMANOVÁ, PhD., Praha, CZE

Members:
Mgr. Vanesa BACÚŠANOVÁ
MUDr. Oľga BOLDIŠOVÁ
Mgr. Eva ĎURINOVÁ
RNDr. Jana JÁNOŠÍKOVÁ, PhD.
Mgr. Jana KOIŠOVÁ, PhD.
PhDr. Bibiana LABUDOVÁ
PhDr. Bibiana MACHÁČKOVÁ
PhDr. Mária MARKOVÁ, PhD.
MUDr. Ján MAŠÁN, PhD.
PhDr. Mariola MEDRYCKA, PhD.
Mgr. Eva MIHÁLIKOVÁ
Mgr. Monika PÁPEŽOVÁ
PhDr. Anna PLAČKOVÁ, PhD.
PhDr. Andrea PRISTACHOVÁ, MBA
PaedDr. Iveta PETRÍKOVÁ ROSINOVÁ, PhD., MPH
PhDr. Nina SLÁDEKOVÁ, PhD.
PphDr. jana STANOVÁ
Mgr. Michaela ŠIMONOVÁ
PhDr. Eva VASKÁ, MPH
Mgr. Ingrid VIDOVÁ, MBA
RNDr. Katarína VULGANOVÁ
Mgr. Ingrid ZAMBOJOVÁ

INVITED SPEAKERS

Prof. MUDr. Ivan DYLEVSKÝ, DrSc., Prague, CZE
PaedDr. Adelaida FÁBIANOVÁ, Piešťany, SVK
Giorgio FERRIERO, MD, PhD, Lissone, ITA
Prof. MUDr. Ľudovít GAŠPAR, CSc., Piešťany, SVK
Prof. MUDr. Marcela GRÜNEROVÁ LIPPERTOVÁ, PhD., MSc., Prague, CZE
Ass.Prof. Magdaléna HAGOVSKÁ, PhD., Košice, SVK
Mgr. Romana HOLAŇOVÁ, Klimkovice, CZE
Prof. RNDr. Miroslav JANURA, Dr., Olomouc, CZE
Prof. PhDr. Mariusz Z. JĘDRZEJKO, PhD., Radom, POL
MUDr. Andrej KLEPANEC, PhD., Trnava, SVK
Prof. Lela MASKHULIA, MD, PhD., Tbilisi, GEO
Mariola MEDRYCKA, PhD., UTH Radom, POL
Prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc., Prague, CZE
Mgr. Jakub PĚTIOKÝ, MBA, Dis, Kladruby, CZE
MUDr. Eugen RAŠEV, Ph.D., Schweinfurt, GER
MUDr. Michaela TOMANOVÁ, PhD., MBA, Praha, CZE
MUDr. Ján VACEK, PhD., Praha, CZE
Ass.Prof. MUDr. VAŇÁSKOVÁ, PhD., Hradec Králové, CZE
Doc. MUDr. Ivan VAŘEKA, Ph.D., Hradec Králové, CZE
Prof. Mgr. Erika ZEMKOVÁ, PhD., Bratislava, SVK
Ass.Prof. PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD., Piešťany, SVK