Základné informácie

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu

PIEŠŤANSKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ A BALNEOLOGICKÉ DNI

Kongresový jazyk: slovenčina čeština angličtina

Konečný termín prihlasovania prednášok/posterov: 10. september 2018

Martina LUBYOVÁ, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
Andrea KALAVSKÁ, ministerka zdravotníctva SR
prof. Ing. Roman BOČA, DrSc., rektor UCM v Trnave
Miloš TAMAJKA, M.B.A., primátor mesta Piešťany

Náhle cievne mozgové príhody
Poruchy pohybového aparátu
Vertebrogénne ochorenia
Reumatické ochorenia
Využitie pomôcok v rehabilitácii
Varia

MUDr. Juraj ŠTOFKO, PhD., riaditeľ IFBLR UCM v Trnave

MUDr. Jozef HARING, PhD., IFBLR UCM v Trnave

Predseda:
prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc., ČVUT v Praze

Členovia:
prof. MUDr. Štefan GALBAVÝ, DrSc., LF UK v Bratislave
prof. MUDr. Anton GÚTH, CSc., IFBLR UCM v Trnave, Piešťany
prof. MUDr. Branislav KOLLÁR, PhD.
prof. MUDr. Jozef ROVENSKÝ, DrSc., Piešťany
prof. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD., NÚRCH Piešťany
PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD., SZU Bratislava

Členovia:
Mgr. Vanesa BACÚŠANOVÁ
Mgr. Patrícia SHTIN BAŇÁROVÁ
MUDr. Oľga BOLDIŠOVÁ
Mgr. Eva ĎURINOVÁ
Mgr. Jana KOIŠOVÁ, PhD.
PhDr. Mária MARKOVÁ, PhD.
MUDr. Ján MAŠÁN, PhD.
Mgr. Eva MIHÁLIKOVÁ
Mgr. Monika PÁPEŽOVÁ
PhDr. Anna PLAČKOVÁ, PhD.
PhDr. Andrea PRISTACHOVÁ, MBA
PaedDr. Iveta PETRÍKOVÁ ROSINOVÁ, PhD., MPH
Mgr. Simona REKEMOVÁ
Mgr. Michaela ŠIMONOVÁ
PhDr. Eva VASKÁ, MPH
Mgr. Ingrid VIDOVÁ, MBA
RNDr. Katarína VULGANOVÁ
Mgr. Ingrid ZAMBOJOVÁ

Témy
Náhle cievne mozgové príhody
Poruchy pohybového aparátu
Vertebrogénne ochorenia
Reumatické ochorenia
Využitie pomôcok v rehabilitácii
Varia
Vyžiadané prednášky

MUDr. Jozef BEŇAČKA, PhD., Piešťany
doc. MUDr. Miroslav BROZMAN, PhD., Fakultná nemocnica Nitra
doc. MUDr. Branislav DELEJ, PhD., MPH, Bratislava
prof. MUDr. Ivan DYLEVSKÝ, DrSc., Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze
Prim. Dr. Gerhard FÜRST, Stolzalpe, Rakúsko
prof. MUDr. Štefan GALBAVÝ, DrSc., Lekárska fakulta UK, Bratislava
prof. MUDr. Anton GÚTH, CSc., Bratislava
PhDr. Magdaléna HAGOVSKÁ, PhD., Lekárska fakulta, UPJŠ, Košice
Mgr. Romana HOLAŇOVÁ, Sanatoria Klimkovice
MUDr. Jozef HUDEC, PhD., Národné rehabilitačné centrum, Kováčová
Mgr. Marián JENDRICHOVSKÝ, PhD., Stará Ľubovňa
MUDr. Andrej KLEPANEC, PhD., Fakultná nemocnica Trnava
MUDr. Kamil KOLEJÁK, PhD., MSC., Fakultná nemocnica Nitra
PhDr. Michaela KOTRBANCOVÁ, Žilina
MUDr. Ján LIDAJ, Kúpele Smrdáky
MUDr. Ján MAŠÁN, PhD., Piešťany
prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc., Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze
doc. RNDr. Mgr. Róbert OCHABA, PhD., Ústav verejného zdravotníctva SR, Bratislava
MUDr. Eugen RAŠEV, Ph.D., Schweinfurt, Nemecko
prof. MUDr. Jozef ROVENSKÝ, DrSc., Piešťany
prof. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD., Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
MVDr. Bc. Veronika STRAKOVÁ, Bratislava
doc. MUDr. VAŇÁSKOVÁ, PhD., Fakultní nemocnice Hradec Králové
doc. MUDr. Ivan VAŘEKA, Ph.D., Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. Mgr. Erika ZEMKOVÁ, PhD., Fakulta telesnej výchovy a športu, UK Bratislava
PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD., Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava