Základné informácie

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu

PIEŠŤANSKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ A BALNEOLOGICKÉ DNI

Kongresový jazyk: slovenčina čeština angličtina

Konečný termín prihlasovania prednášok/posterov: 9. september 2019

Martina LUBYOVÁ, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
Andrea KALAVSKÁ, ministerka zdravotníctva SR
prof. Ing. Roman BOČA, DrSc., rektor UCM v Trnave
Mgr. Jozef VISKUPIČ, predseda Trnavského samosprávneho kraja
Mgr. Peter JANČOVIČ, PhD., primátor mesta Piešťany

Poruchy svalového tonusu
Sclerosis multiplex
Parkinsonizmus
Poruchy kognitívnych funkcií
Balneológia
Varia

MUDr. Juraj ŠTOFKO, PhD., riaditeľ IFBLR UCM v Trnave

MUDr. Jozef HARING, PhD., IFBLR UCM v Trnave

Predseda:
prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc., ČVUT v Praze

Členovia:
doc. PhDr. Andrea BOTÍKOVÁ, PhD., TU v Trnave
prof. MUDr. Štefan DURDÍK, PhD., LF UK v Bratislave
Dr. h. c. prof. Štefan GALBAVÝ, DrSc., IFBLR UCM v Trnave
prof. MUDr. Ľudovít GAŠPAR, PhD., IFBLR UCM v Trnave
prof. MUDr. Anton GÚTH, CSc., IFBLR UCM v Trnave
prof. MUDr. Branislav KOLLÁR, PhD., LF UK v Bratislave
doc. MUDr. Jozef LUKÁČ, PhD., IFBLR UCM v Trnave
doc. MUDr. Zuzana POPRACOVÁ, PhD., IFBLR UCM v Trnave
prof. MUDr. Jozef ROVENSKÝ, DrSc., IFBLR UCM v Trnave
doc. MUDr. Jana SLOBODNÍKOVÁ, CSc., TU v Trnave
doc. PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD., IFBLR UCM v Trnave

Členovia:
Mgr. Vanesa BACÚŠANOVÁ
Mgr. Patrícia SHTIN BAŇÁROVÁ
MUDr. Oľga BOLDIŠOVÁ
Mgr. Eva ĎURINOVÁ
RNDr. Jana JÁNOŠÍKOVÁ, PhD.
Mgr. Jana KOIŠOVÁ, PhD.
PhDr. Bibiana MACHÁČKOVÁ
PhDr. Mária MARKOVÁ, PhD.
MUDr. Ján MAŠÁN, PhD.
Mgr. Eva MIHÁLIKOVÁ
Mgr. Monika PÁPEŽOVÁ
PhDr. Anna PLAČKOVÁ, PhD.
PhDr. Andrea PRISTACHOVÁ, MBA
PaedDr. Iveta PETRÍKOVÁ ROSINOVÁ, PhD., MPH
Mgr. Simona REKEMOVÁ
PhDr. Nina SLÁDEKOVÁ, PhD.
Mgr. Michaela ŠIMONOVÁ
PhDr. Eva VASKÁ, MPH
Mgr. Ingrid VIDOVÁ, MBA
RNDr. Katarína VULGANOVÁ
Mgr. Ingrid ZAMBOJOVÁ

Témy
Poruchy svalového tonusu
Sclerosis multiplex
Parkinsonizmus
Poruchy kognitívnych funkcií
Balneológia
Varia
Vyžiadané prednášky

MUDr. Jozef BEŇAČKA, PhD., Piešťany
doc. PhDr. Andrea BOTÍKOVÁ, PhD., Trnavská univerzita v Trnave
doc. MUDr. Branislav DELEJ, PhD., MPH, Bratislava
prof. MUDr. Ivan DYLEVSKÝ, DrSc., Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, Česko
Giorgio FERRIERO, MD, PhD., Lissone, Taliansko
prof. MUDr. Ľudovít GAŠPAR, CSc., Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
doc. Karin GMITTEROVÁ, PhD., Lekárska fakulta UK v Bratislava
prof. MUDr. Anton GÚTH, CSc., Bratislava
Mgr. Romana HOLAŇOVÁ, Sanatoria Klimkovice, Česko
PhDr. Miriam IŠTOŇOVÁ, PhD., Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
MUDr. Stanislava KLOBUCKÁ, PhD., Rehabilitačné centrum Harmony, Bratislava
doc. PhDr. Mgr. Viliam KNAP, PhD., Lekárska fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
Mgr. Kateřina MACHÁČKOVÁ, PhD., Rehabilitační ústav Hrabyně, Česko
MUDr. Miroslav MALAY, PhD., Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
MUDr. Ján MAŠÁN, PhD., Piešťany
prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, PhD., Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, Česko
Mgr. Pavol NECHVÁTAL, PHD., Prešovská univerzita v Prešove
MUDr. Eugen RAŠEV, Ph.D., Schweinfurt, Nemecko
prof. MUDr. Bruno RUDINSKÝ, PhD., Národný ústav detských chorôb, Bratislava
PhDr. Iveta SCHUSTEROVÁ, PhD., Trnavská univerzita v Trnave
PhDr. Nina SLÁDEKOVÁ, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
MUDr. Michaela TOMANOVÁ, PhD., MBA, Centrum pohybové medicíny, Praha, Česko
MUDr. Jan VACEK, PhD., Fakultná nemocnica Královské Vinohrady, Praha, Česko
doc. MUDr. Ivan VAŘEKA, Ph.D., Fakultní nemocnice Hradec Králové, Česko
Ernest WIŚNIEWSKI, PT, MSc, OMT, Fabryka Zdrowia, Varšava, Poľsko
PhDr. Ilona ZAHRADNICKÁ, Západočeská univerzita v Plzni, Česko
doc. PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave